30.9.2021 so trije naši člani uspešno opravili specialnost iz gašenja notranjih požarov modul A.

Čestitke vsem trem.

Vasja Mozetič, Tadej Simčič,Blaž Kačič