Pobuda za ustanovitev Prostovoljnega gasilskega društva Renče-Vogrsko je nastala že v letu 2016. Stekle so tudi se potrebne aktivnosti za pridobitev vseh potrebnih soglasij pri Gasilski zvezi Slovenije.

Društvo je bilo registrirano v Poslovni register Slovenije dne 1.2.2017. Tekom leta so člani društva prvo opravili tečaj za gasilca pripravnika. Tečaj je opravilo 18 kandidatov in dve kandidatki. V drugi polovici leta pa so njihovo znanje nadgradili in 14 kandidatov je opravilo tudi tečaj za operativne gasilce.

V istem obdobju je društvo pridobilo 20 kompletov delovnih in intervencijskih oblek, vozilo GVM-1 – VW Transporter za prevoz moštva. Od Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja draga je društvo pridobilo v uporabo prostore za delovanje društva. Sodelovali so s JZRGD Poklicna gasilska enota Nova Gorica in CZ Renče-Vogrsko na vaji Evakuacija šole v Renčah in na Taboru preživetja v naravi na Kremancah. Sodelovali so tudi na vaji v bolnici v Šempetru in na delovnih akcijah v korist društva.

V začetku leta 2018 so najeli gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov GVGP-1 ter 17.2.2018 izvedli prvi redni letni Zbor članov PGD Renče-Vogrsko.

V začetku marca 2018 je društvo od JZRGD Poklicne gasilske enote Nova Gorica najelo gasilsko vozilo avtocisterno, katero je bilo potrebno nadgraditi v gasilsko vozilo GVC, ki je pogoj za operativnost društva.

Društvo PGD Renče-Vogrsko je s podpisom tripartitne Pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe z Občino Renče-Vogrsko in GZ Goriške dne 21.3.2018 postalo operativno. Že v naslednjem tednu se je moštvo in tehnika preselila v začasne prostore (šotor) pri Goriških opekarnah, kjer si je društvo uredilo prostor za njegovo delovanje. Poleg nabave minimalne infrastrukturne opreme za ureditev prostora za gasilsko opremo in vozila je društvo pristopilo k nabavi potrebne opreme za nadgraditev najetega gasilskega vozila in nabavo rabljenega poveljniškega vozila PV-1. Dodatno so se opremili tudi z opremo za gašenje gozdnih požarov. Tako so izpolnili potrebne zahteve za operativnost društva II. kategorije in izvajanje njihovega poslanstva.

Od oktobra 2018 dalje se je društvo prednostno ukvarjalo z ureditvijo Gasilskega doma na lokaciji Arčoni 3, kjer je bilo vloženih ogromno ur prostovoljnega dela. Otvoritev prostorov je bila dne 15.12.2018.