KAKO RAVNATI OB POŽARU V NARAVI

 • Ostanite mirni in razsodni. Ocenite kakšen je požar.
 • Če je to manjši začetni požar, če je šele zagorelo, skušajte požar pogasiti sami.
 • Pri gašenju morate paziti predvsem na svojo varnost

Gašenje požarov v naravi je najuspešnejše z vodo. Zadostno količino vode preprosto zlijte na ogenj. Ogenj mora povsem ugasniti. Manjšo površino, ki jo je zajel ogenj, lahko posipate tudi s peskom ali zemljo, dokler povsem ne ugasne.

Sami gasite le, če požar ne presega vaših zmožnosti. Če požaru niste kos, nemudoma pokličite center za obveščanje na številko 112, najbližjo gasilsko enoto ali policijo.

Po telefonu sporočite naslednje podatke:

 • svoje ime in priimek
 • kaj in kje gori
 • kratek opis požara
 • v katero smer se požar širi in kaj ogroža
 • če je možno, povejte tudi, kje boste počakali gasilce zaradi dodatnih informacij.
 • Z dodatnimi informacijami, ki jih lahko poveste gasilcem na kraju požara, lahko veliko prispevate k učinkovitejšemu gašenju.

SEŽIGANJE ODPADKOV NA POLJIH IN VRTOVIH

Odpadki naj bi se v naravi sežigali le podnevi med 8. in 18. uro, ob stalnem nadzoru odraslega človeka. Ob vetrovnem vremenu odpadkov ne sežigajte. Kraj njihovega sežiganja naj bo oddaljen najmanj 100 m od stanovanjskih in drugih zgradb, najmanj 50 m od javnih prevoznih poti in najmanj 20 m od parkovnih površin, skupin dreves in zaščitenih rastlin. 

Ogenj pogasite tako, da žerjavico polijete z vodo ali jo posujete z zemljo ali peskom, nato pa jo še poteptate. 

Če nameravate sežigati večje količine naravnih odpadkov, obvestite o kraju in času njihovega sežiganja odpadkov tudi gasilce oziroma center za obveščanje na številko 112. 

V OBDOBJU VELIKE POŽARNE NEVARNOSTI JE PREPOVEDANA UPORABA ODPRTEGA OGNJA V NARAVI!!

Po razglasitvi velike požarne nevarnosti je treba dosledno upoštevati predpisane ukrepe. 

V sušnem obdobju se je treba v naravi izogibati predvsem:

 • nenadzorovani uporabi ognja in sežiganju odpadkov, zlasti na njivah, vrtovih, sadovnjakih in vinogradih, ki so v bližini gozdov,
 • kajenju v gozdovih in njihovi neposredni bližini,
 • kurjenju žarov zunaj urejenih kurišč,
 • odmetavanju cigaretnih ogorkov in lahko vnetljivih materialov iz vozil.