Vozila

GASILSKO VOZILO ZA GAŠENJE GOZDNIH POŽAROV GVGP-2

POVELJNIŠKO VOZILO PV-1

 

GASILSKO VOZILO ZA PREVOZ MOŠTVA GVM – 1

 

GASILSKO VOZILO ZA GOZDNE POŽARE GVGP-1

 

GASILSKA AVTOCISTERNA AC

Gasilska avtocisterna je v najemu. PGD Renče-Vogrsko bo v letošnjem letu pridobilo novo vozilo.

 

GASILSKI PRIKLOPNIK ZA LOGISTIKO PL