Vozila

AC 25/60

GASILSKO VOZILO ZA GAŠENJE GOZDNIH POŽAROV GVGP-2

POVELJNIŠKO VOZILO PV-1

 

GASILSKO VOZILO ZA PREVOZ MOŠTVA GVM – 1

 

GASILSKO VOZILO ZA GOZDNE POŽARE GVGP-1

GASILSKI PRIKLOPNIK ZA LOGISTIKO PL