Operativna enota skrbi za zagotavljanje javne gasilske službe na območju občine Renče-Vogrsko.

  • – posredovanje ob požarih, naravnih in drugih nesrečah
  • – izobraževanja in usposabljanja
  • – izvajanje požarnih straž
  • – preventivne dejavnosti
  • – zagotavljanje stalne pripravljenosti vozil, osebne zaščitne opreme in opreme za posredovanje