Prostovoljno gasilsko društvo Renče-Vogrsko


Sedež društva

Bukovica 43
5293 Volčja Draga

Lokacija Gasilski dom Renče:

Arčoni 3
Renče

Davčna številka: 64848817

TRR: 6100 0001 6186 834   odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Predsednik: Dragan Zorn (GSM: 041 752 570) 

Podpredsednik: Mavricij Nanut  (GSM: 031 855 148) 

Poveljnik: Vasja Mozetič (GSM 031 528 860)

Namestnik poveljnika: Miha Arčon (GSM: 041 734 087)

 

Organi društva v mandatnem obdobju 2018 – 2023:

UPRAVNI ODBOR

PRIIMEK

IME

FUNKCIJA

1.

Zorn Dragan PREDSEDNIK

2.

Nanut Mavricij NAMESTNIK PREDSEDNIK

3.

Vasja Mozetič POVELJNIK

4.

Simčič Tadej PREDSTAVNIK MLADINE

5.

Pregelj S. Vito ČLAN – TAJNIK

6.

Skomina Jožica ČLAN – BLAGAJNIK

7.

Arčon Miha ČLAN

POVELJSTVO

PRIIMEK

IME

FUNKCIJA

1.

Mozetič Vasja POVELJNIK

2.

Arčon Miha NAMESTNIK POVELJNIKA

3.

Simčič Tadej PODPOVELJNIK

4.

Cuder Rok POMOČNIK POVELJKNIKA ZA NAPRAVE ZA ZAŠČITO DIHAL

5.

Skomina Tadej POMOČNIK POVELJNIKA ZA ZVEZE

6.

Komel Mitja POMOČNIK POVELJNIKA ZA PRVO POMOČ

7.

Arčon Primož ORODJAR

8.

Nanut Mavricij GLAVNI STROJNIK

NADZORNI ODBOR

PRIIMEK

IME

FUNKCIJA

1.

Lasič Rajko PREDSEDNIK

2.

Sošnja Bogdan ČLAN

3.

Prelec Aljaž ČLAN

DISCIPLINSKA KOMISIJA

PRIIMEK

IME

FUNKCIJA

1.

Sošnja Bogdan PREDSEDNIK

2.

Metlikovec Marko ČLAN

3.

Skomina Darko ČLAN

4.

Skomina Tadej NADOMESTNI ČLAN

5.

Stanič Jaka NADOMESTNI ČLAN