Prostovoljno gasilsko društvo Renče-Vogrsko


Sedež društva

Bukovica 43
5293 Volčja Draga

Lokacija Gasilski dom Renče:

Arčoni 3
Renče

Davčna številka: 64848817

TRR: 6100 0001 6186 834   odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Predsednik: Dragan Zorn (GSM: 041 752 570) 

Podpredsednik: Mavricij Nanut  (GSM: 031 855 148) 

Poveljnik: Vasja Mozetič (GSM 031 528 860)

Namestnik poveljnika: Miha Arčon (GSM: 041 734 087)

 

Organi društva v mandatnem obdobju 2018 – 2023:

 

UPRAVNI ODBOR

PRIIMEK

IME

FUNKCIJA

1.

Zorn

Dragan

PREDSEDNIK

2.

Nanut

Mavricij

NAMESTNIK PREDSEDNIK

3.

Mozetič

Vasja

POVELJNIK

4.

Arčon

Miha

TAJNIK in BLAGAJNIK

5.

Simčič

Tadej

PREDSTAVNIK MLADINE

6.

Rusjan

Radovan

ČLAN

7.

Sošnja

Bogdan

ČLAN

 

NADZORNI ODBOR

PRIIMEK

IME

FUNKCIJA

1.

Lasič

Rajko

PREDSEDNIK

2.

Ciglič

Franko

ČLAN

3.

Skomina

Jožica

ČLAN

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

PRIIMEK

IME

FUNKCIJA

1.

Rusjan

Radovan

PREDSEDNIK

2.

Sošnja

Bogdan

ČLAN

3.

Skomina

Drago

ČLAN

4.

Simčič

Tadej

NAMESTNIK

5.

Arčon

Miha

NAMESTNIK

 

POVELJSTVO

PRIIMEK

IME

FUNKCIJA

1.

Mozetič

Vasja

POVELJNIK

2.

Arčon

Miha

NAMESTNIK POVELJNIKA

3.

Simčič

Tadej

PODPOVELJNIK

4.

Skomina

Tadej

POMOČNIK POVELJKNIKA ZA NAPRAVE ZA ZAŠČITO DIHAL

5.

Skomina

Tadej

POMOČNIK POVELJNIKA ZA RADISKE POSTAJE

6.

Komel

Mitja

POMOČNIK POVELJNIKA ZA PRVO POMOČ

7.

Sošnja

Bogdan

ORODJAR, SVETOVALEC POVELJNIKA

8.

Nanut

Mavricij

GLAVNI STROJNIK