MLADINA

V PGD Renče-Vogrsko se aktivno ukvarjamo z vzgojo gasilske mladine. V šolskem koledarskem letu izvajamo Gasilski krožek, kamor otroci spoznavajo delo prostovoljnih gasilcev, gasilsko opremo in njeno delovanje ter pravila in vrednote, ki veljajo v gasilstvu.

V Gasilski krožek se lahko vpišejo otroci od 6.leta dalje.

SKUPINE:

PIONIRJI (od 6. do dopolnjenega 11. leta)

MLADINCI  (od 12. do dopolnjenega 16. leta)

PRIPRAVNIKI (od 16. do 18. leta)

Gasilsko mladino seznanjamo :

  • O zgodovini gasilstva
  • S požarno preventivo
  • O naravnih in drugih nesrečah
  • O gasilski opremi in njeni uporabi
  • O gasilskem poveljevanju in razvrščanju
  • Z osnovami prve pomoči

Pod vodstvom mentorjev se otroci pripravljajo na gasilska tekmovanja, kjer s pridnim delom dosegajo visoke uvrstitve.

V gasilski mladini krepimo ekipni duh, prijateljstvo ter pripravljenost pomagati drug drugemu.

Želimo, da bi se naši člani iz pionirskih in mladinskih vrst nekoč pridružili operativni enoti PGD Renče-Vogrsko in tako skrbeli v prihodnosti za varnost pred požari in drugimi nesrečami v občini Renče-Vogrsko.

PGD Renče-Vogrsko vabi vse otroke, ki imajo željo obiskovati Gasilski krožek, da se nam pridružijo.

Pišite nam na:

pgd.rencevogrsko@gmail.com

Telefon:

Poveljnik: 031-528-860 (Vasja) ;

Mentor mladine: 041-959-960 (Tadej)